FRAM Consult a.s.

FRAM Consult a.s. je konzultační a inženýrská firma založená 22. prosince 1995, se sídlem v Praze.
Společnost má v současné době 30 pracovníků.
Přestože se jedná o společnost s relativně krátkou historií, mají její pracovníci dlouholeté zkušenosti především z oblasti financování projektů ze zdrojů mezinárodních finančních institucí a fondů EU (úvěrů EIB, KfW, EBRD, program PHARE). To se odráží ve znalosti a orientaci prostředí navazující na odbornost ve spolupráci při zpracování projektové dokumentace, v přípravě a řízení Projektů liniových i velkých lokálních staveb a rovněž tak i při kontrole realizační činnosti, zejména z pohledu tvorby a dodržování časových harmonogramů, nákladových položek, zdrojů, finančních toků a jakosti práce.

INTEGROVANÁ POLITIKA
SPOLEČNOSTI

Legislativa, kterou se společnost řídí:
QMS  EMS  SMBOZP
poslední aktualizace 31.12.2018

ZLATÝ CERTIFIKÁT
integrovaný systém managementuEtický kodex FRAM


 

CERTIFIKÁT
ČSN EN ISO 9001:2009

CERTIFIKÁT
ČSN EN ISO 14001:2005

CERTIFIKÁT
ČSN OHSAS 18001:2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

 

AKTIVITY FIRMY

1) Projektové řízení
2) Finanční řízení investic
3) Příprava a posuzování projektů, zejména investičních nákladů
4) Tvorba a zavádění informačního systému pro ISIC
5) Investiční controlling zakázek zhotovitele
6) Harmonogram postupu přípravy a realizace staveb

Středisko 01 - Praha
Pozemních komunikací::
U Libeňského pivovaru 63/2,
180 00 Praha 8 - Libeň

fax: 221 718 550
e-mail: fram@frampraha.cz

Středisko 02 -
Praha
Železničních staveb, ekonomiky a Evropských fondů:
Ing. Miroslav Bouberle
U Libeňského pivovaru 63/2,
180 00 Praha 8 - Libeň

tel.: 606 619 874
fax: 221 718 550
e-
mail: fram@frampraha.cz

Středisko 03 -
Praha
Pozemních staveb:
Ing. Miroslav Leitgeb
U Libeňského pivovaru 63/2,
180 00 Praha 8 - Libeň

tel.:
725 / 746 540
e-mail:
fram@frampraha.cz